Nếu công việc kinh doanh của bạn vẫn chưa dùng đến facebook thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để marketing, tăng doanh thu cho mình. Tại sao? Bởi facebook đã có hơn 1 tỷ người sử dụng. Nếu bạn tận dụng được 1%, thậm chí 0.1% hoặc 0.01%, 0.001% khách hàng…

Read More →