Social reach] Dù chưa đầy đủ nhưng những xu hướng dưới đây cũng có thể phác họa ra bức tranh của truyền thông mạng xã hội (social media) năm 2014. 1. Thời của Tablet và Smartphone Dự báo 87% lượng bán ra của các thiết bị kết nối vào năm 2017 sẽ là Tablet và…

Read More →